Zásady mojí práce s klientem
Budu Vás provázet a podporovat, pomáhat najít ta silná místa, která v sobě a ve svém okolí máte. Minulost nezměníme, ale můžeme si z ní vždy něco vzít, co nám poslouží do budoucnosti. 
Pomůžu Vám odkrýt možné souvislosti mezi Vašimi obtížemi, nepohodou, a budu s Vámi pracovat na pozitivních změnách, které si budete přát uskutečnit. Pracuji se zpětnou vazbou od klientů, takže na vašich věcech spolupracujeme tak, aby to bylo pro Vás přínosné. O tom, co je a není přínosné, rozhodujete Vy. 
Vy sami rozhodujete, kam ve svém nitru půjdete a co se mnou chcete sdílet. 

Budu Vás provázet a podporovat ve Vaší snaze něco změnit, ovlivnit tak, aby se Vám v životě dařilo lépe. Budu respektovat jakékoliv řešení, které navrhnete a budete chtít uskutečnit.