I terapeut musí klientovi "sedět", nejen způsob společné práce.

Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci - všeobecné lékařství (1997)

Specializované vzdělávání

  • Základní psychosomatická péče (IPVZ 2019 - 2021)
  • Výcvik v krizové intervenci 
  • Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci (Centrum komplexní péče Dobřichovice)
  • Poruchy příjmu potravy  
  • Rodinné poradenství pro pomáhající profese (Prev-Centrum Praha)
  • Relaxační techniky a techniky zvládání stresu PVŠPS Praha 
  • Výcvik v přístupu postaveném na metafoře Cesta Hrdiny (Hero ´s Journey)
  • Narativní práce s truchlícími (ProGaudia)
  • Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik - STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE (probíhá, 800 hodin)

Mám zkušenosti s poskytováním krizové intervence seniorům a pečujícím o ně a lidem ve věkové kategorii 55+. 

Při své práci se řídím Etickým kodexem Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s.

Jsem členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Společnosti psychosomatické medicíny .

Povídání o krizové lince pro Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně https://www.sendvicovagenerace.cz/krizova-linka-pro-seniory/?fbclid=IwAR0EQPJq0h-2nFSxeA_xCprNAsYiGfI6YV7UtsngC0ssqFYapkbnpEsdtkA

Povídání o sendvičové generaci pro Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně  https://www.sendvicovagenerace.cz/sendvicova-generace-novy-fenomen/?fbclid=IwAR3xt8gPf2xn4BJYqITIdJKQ1D_mbUbDqR4Nj0jLJtHCIVnRdg_Wlo4GngU