I terapeut musí klientovi "sedět", nejen způsob společné práce.

Spolupracuji v Centru Aithér - terapeutickém centru, které poskytuje široké spektrum terapeutických služeb. 

 https://www.centrum-aither.cz

Povídání o sendvičové generaci pro Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně  https://www.sendvicovagenerace.cz/sendvicova-generace-novy-fenomen/?fbclid=IwAR3xt8gPf2xn4BJYqITIdJKQ1D_mbUbDqR4Nj0jLJtHCIVnRdg_Wlo4GngU

Povídání o krizové lince pro Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně https://www.sendvicovagenerace.cz/krizova-linka-pro-seniory/?fbclid=IwAR0EQPJq0h-2nFSxeA_xCprNAsYiGfI6YV7UtsngC0ssqFYapkbnpEsdtkA

Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci - všeobecné lékařství (1997)

Specializované vzdělávání

 • Výcvik Základní psychosomatická péče (IPVZ 2019 - 2021)
 • Výcvik v krizové intervenci (Remedia Praha, 2021)
 • Komplexní akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik - STRATEGICKÁ A SYSTEMICKÁ KOOPERAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE  
 • Výcvik v přístupu postaveném na metafoře Cesta Hrdiny (Hero ´s Journey, Hermés Group Solution) 2022
 • Základy práce s traumatizovaným klientem (CETERAS, 2023)
 • Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci (Centrum komplexní péče Dobřichovice)
 • Poruchy příjmu potravy  
 • Rodinné poradenství pro pomáhající profese (Prev-Centrum Praha 2020-2021)
 • Relaxační techniky a techniky zvládání stresu (PVŠPS Praha) 
 • Narativní práce s truchlícími (ProGaudia) 2022
 • Kurz práce s terapeutickými kartami 2023
 • Kurz- vztahové zemětřesení po narození dětí 2023 (INPAT)
 • Úvod do párové terapie (INPAT)2024

Mám zkušenosti s poskytováním krizové intervence seniorům a pečujícím o ně a lidem ve věkové kategorii 55+. 

Při své práci se řídím Etickým kodexem Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s., a Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii. 

Jsem členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně - Společnosti psychosomatické medicíny a České psychoterapeutické společnosti.  

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Při své práci využívám aplikaci DeePsy k sledování spolupráce s klientem. Užitečnost naší spolupráce hodnotí právě klient a jeho zpětnou vazbu považuji za důležitou součást poskytované péče. 

DeePsy Badge

Neposkytuji zdravotní služby, ale služby podle živnostenského zákona.