CENÍK

0. konzultace         

 (20 minut)

seznámení, základní orientace v problému, rámcový nástin možností

250 

Individuální konzultace  (50 minut)                 

1 100 Kč

Rodinná/párová terapie-konzultace

(90 min)

1 600 Kč

Krizová intervence     (60 minut)

1 200 Kč

Online konzultace individuální (50 min)

1 100 Kč

Online konzultace 

párová/rodinná              (90 min)

1 600 Kč

Zpráva o průběhu terapie pro lékaře, instituce - na vyžádání klienta

500 Kč za každou A4

Platba je vyžadována předem na účet  

2754788016/3030 

Objednávkový formulář Vám umožňuje výběr termínu a času dle Vašich preferencí.

Vámi vybraný a objednaný termín Vám bude potvrzen sms a ještě následně připomenut sms  3 dny před plánovanou konzultací.

Online konzultace/terapie jsou poskytovány pouze v úterý a pátek. 

Osobní konzultace/terapie pouze  v pondělí, středu a čtvrtek

Zrušení konzultace ze strany klienta  24 hodin a méně před termínem plánované konzultace-klient je povinen uhradit cenu konzultace v plné výši.

Zrušení konzultace více jak 24 hodin před termínem - zaplacená částka bude podle domluvy zaslána zpět nebo rezervován nový termín. 

V případě, že dojde ke zrušení konzultace z mé strany méně než 24 hodin před plánovanou konzultací- má klient následující konzultaci zdarma.

 Už to, že se objednáte, je prvním krokem ke změně, o které uvažujete.

Terapie může být něčím co změní Váš život žádoucím směrem.

Jak může vypadat krátká terapie zaměřená na řešení v  5 konzultacích 

Kapitola první: Jdu ulicí. V chodníku je hluboká díra. Padám o ní. Jsem bezmocný. To přece není moje chyba. Trvá to věčnost, najít cestu ven

Kapitola druhá: Jdu stejnou ulicí. V chodníku je hluboká díra. Dělám, že ji nevidím. Znovu do ní padám. Nechce se mi věřit, že jsem zase tady, na stejném místě. Ale není to moje chyba. Ještě to trvá dlouho najít cestu ven. 

Kapitola třetí: Jdu stejnou ulicí. V chodníku je hluboká díra. Vidím, že tam je. Přesto do ní spadu … už je to zvyk … ale oči mám při tom otevřené… Vidím, kde jsem. Je to moje chyba. Jsem z ní hned venku. 

Kapitola čtvrtá: Jdu stejnou ulicí. V chodníku je hluboká díra. Obejdu ji. 

Kapitola pátá: Jdu jinou ulicí.                                                                                                                                                                         - konec terapie-

  S. Rinpočhe: Tibetská kniha o životě a smrti