CENÍK

0. konzultace (20 minut)

seznámení, základní orientace v problému, rámcový nástin možností poradenství s ohledem na konkrétní situaci klienta

zdarma

1. konzultace (50 minut)

identifikace problému a jeho řešení, stanovení cíle, terapeutická dohoda, časová osa, genosociogram                                                                        

800 Kč

2. konzultace (50 minut)

podrobné informace vztahující se k problému a jeho řešení, načrtnutí širších psychosociálních vazeb, vztahových vzorců, definování faktorů k řešení, stanovení dílčích cílů

800 Kč

3. a další konzultace (50 minut)

aktualizace cíle, sledování změn, případná revize postupu

800 Kč

Krizová intervence (60 minut)

v závažných a velmi obtížných životních situacích, které jsou vnímány jako ohrožující.

V případě nedostupnosti termínu, mne kontaktujte telefonicky nebo emailem.

1200 Kč

Zrušení konzultace 24 hodin a méně před termínem plánované konzultace-klient je povinen uhradit cenu konzultace v plné výši.

V případě, že dojde ke zrušení konzultace z mé strany méně než 24 hodin před plánovanou konzultací- má klient následující konzultaci zdarma.

Konzultace lze realizovat osobně nebo nebo výjimečně online způsobem (google meet, whats app, teams apod. ). V případě online konzultace je platba vyžadována předem.

číslo účtu pro platby předem

1229386022/3030

Objednávkový formulář umožňuje výběr termínu a času dle Vašich preferencí.

Vámi vybraný a objednaný termín Vám bude potvrzen sms a ještě následně připomenut sms 2 dny před plánovanou konzultací.


 Už to, že se objednáte, je prvním krokem ke změně, o které uvažujete.

Terapie může být něčím co změní Váš život žádoucím směrem.