Bc. Petra Brychtová

Objednat se můžete od 1.10.2023. 

Konzultace poskytuji každé úterý osobně na adrese Ženské domovy, Ostrovského 253/3, Praha 5. 

KONTAKT

telefon: +420 721 847 355 (pokud se neozvu hned, mám konzultaci, prosím zanechání SMS a zavolám zpět)

email: brychtova.pb1@gmail.com

Nabízím individuální práci zaměřenou na pomoc rodinám a dětem při zvládání těžkých životních situací, pomoc a nácvik při jejich emočním zvládání a vlastním prožívání, pomoc při zvládání úzkostných stavů, depresí, vyčerpanosti, beznaděje a vyhoření, pomoc při psychosomatických potížích, pomoc při cestě k vlastnímu rozvoji. 

Věnuji se práci s dětmi s traumatem, poruchami chování, s narušenou vztahovou vazbou

Pomáhám dětem i rodinám žít spokojený a šťastný život, využívat naplno vlastní schopnosti a dovednosti, hledat smysluplné uplatnění v profesním i osobním životě.


VZDĚLÁNÍ

Speciální pedagogika Univerzita Jana Amose Komenského ( 2019 - 2021)

Aplikovaná psychoterapie Univerzita Palackého Olomouc (2021 - trvá, zakončení 2024)

Komplexní pětiletý výcvik Strategické komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona Hermés Group Solution Praha (2021- probíhá)

Základy práce s traumatizovaným klientem (CETERAS, 2023)

Základní krizová intervence (Remedium, 2023-2024)


PRAXE

říjen 2019 – červenec 2020 NAUTIS (Národní ústav pro autismus , z.ú.) – zařízení pro děti s poruchami autistického spektra

2022 – dosud ROSA – krizové centrum ROSALIN, práci se ženami vystaveným násilnému chování (násilné vztahy a domácí násilí)


JAK PRACUJI

Ve své práci využívám konstruktivistického a na řešení orientovaného přístupu, hypnoterapii, neurolingvistické programování, systemickou a rodinnou terapii a další metody.

Při individuálních psychoterapeutických konzultacích mám na klienta více času a nejdůležitějším nástrojem je rozhovor, při práci však využívám strategický a systemický přístup, přístup orientovaný na změnu a další metody pro dosažení cíle terapie. Také pracuji s terapeutickými kartami, což je velkým přínosem především pro práci s menšími dětmi, ale i s dospělými.

Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Při své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a Pravidly a doporučení pro profesi psychoterapeuta vydanými Evropskou psychoterapeutickou asociací.

Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti. 

Neposkytuji zdravotní služby, ale služby podle živnostenského zákona.

Konzultace nenahrazují lékařskou péči. Jedná se o osobní rozvoj v oblasti poznávání možných příčin tělesných a duševních potíží. Jsou vedeny jako podpora seberozvoje a sebepoznání.