Krizová intervence

Krizová intervence je určena pro náhlé, velmi silné a těžké životní situace, které se někdy objeví v životě každého člověka. Tyto situace jsou subjektivně vnímány jako ohrožující, často vyvolávají pocity absolutní bezradnosti, bezmoci Spojeny jsou s pocitem selhání, nenalézání žádného smyslu ani řešení nastalé situace, neschopnosti pokračování v životě. 

Cílem krizové intervence je stabilizace stavu, nalezení rovnováhy k tomu, aby člověk mohl najít svoji další cestu. Není cílem řešit dlouhodobé problémy, ale prioritně se zaměřit na zvládnutí této konkrétní těžké situace a nabrat pomyslný vzduch do plic, rozhlédnout se po okolí a objevit směr, kterým lze jít dál.

Krizové situace v životě člověka mohou vzniknout v důsledku ztráty (majetkové, vztahové - smrt, rozchod, rozvod, zdravotní - náhlá těžká nemoc, zhoršení zdravotního stavu) nebo i v souvislosti se změnou sociální role jako je svatba, rodičovství, odchod z profesního života, změna zaměstnání.

Všechny tyto situace vyvedou člověka z jeho života a rozkolísají jeho jistoty.

Je to velmi zátěžová situace a je dobré si říct o pomoc. Dává to naději na budoucnost.

Krizovou intervenci poskytuji v co nejkratším čase od objednání.