Terapie zaměřená na řešení

Terapie zaměřená na řešení se zaměřuje na dosažení klientem požadované změny v co nejkratším čase. Vycházím z principů strategické a systemické terapie a terapie dle Miltona Eriksona. 

 Je to naše společná práce na Vašich věcech, ve které Vám pomohu dosáhnout takové změny, po které toužíte, aby se Vám ve Vašem životě dařilo lépe. 

 Terapie je zaměřená na vytvoření Vaší nové, lepší, budoucnosti. 

Hlavním architektem a strůjcem této změny jste Vy. 

Budeme spolupracovat na tom, aby Vaše budoucnost byla lepší a hlavně se Vám v ní dobře žilo. 

 Vy budete určovat jak rychle a kterým směrem se má změna ve Vašem životě odvíjet. Vy jste expertem na svůj život i na své zdraví. 

 Poradenství je vedeno formou rozhovoru v rámci jednotlivých konzultací.  Každá konzultace je vedena se záměrem, abyste dosáhli změny, po které toužíte.

A prvním krokem je to, že se rozhodnete se do změny "pustit" a objednáte se.

A vlastně to není první krok. Protože je to první VELKÝ krok, kterým jste svoji změnu již zahájili.